Velkommen til Risikohåndbogen

Er din virksomhed omfattet af Risikobekendtgørelsen?

I version 2 (2018) af håndbogen er der gennemført en række mindre ændringer og tilføjelser til teksten. De vigtigste handler om politiets tilsyn efter § 11 om bevidst skadevoldende handlinger, og om udarbejdelse af tilsynsplan og tilsynsprogram. De to kapitler om gødning og fyrværkeri, er flyttet fra andre steder på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen har i samarbejde med Kystdirektoratet også udarbejdet vejledning i forhold til inddragelse af klimahændelser i vurdering af uheldsscenarier. Desuden er der tilføjet tekst om uheld der indberettes til EU efter Seveso III’s bilag VI.

Miljøstyrelsen vedligeholder en samlet version af håndbogens tekster. Dokumentet kan findes i boksen med "Risikohåndbogens vigtigste dokumenter". Her findes også en version med markerede ændringer.