Ajourføring

Risikovirksomheder skal regelmæssigt og mindst hvert femte år gennemgå og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdokumentet (kolonne 2-virksomheder) eller sikkerhedsrapporten (kolonne 3-virksomheder). Gennemgang og eventuel ajourføring skal desuden finde sted efter større uheld på virksomheden eller på anmodning fra risikomyndighederne eller på virksomhedens eget initiativ, når nye forhold eller ny teknologisk viden om sikkerhedsspørgsmål begrunder det, herunder viden opnået gennem analyser af uheld eller, i det omfang det er muligt, nærved-uheld og ny viden om risikovurdering.

Efter ajourføringen skal den opdaterede sikkerhedsdokumentation fremsendes til myndighederne.

Minimumsfristen på 5 år for ajourføring regnes fra datoen for risikovirksomhedens senest fremsendte sikkerhedsdokumentation.

Sårbarhedsvurderingen og sikringsplanen skal være retvisende og udtryk for de faktiske forhold på virksomheden. For at holde dokumenterne opdaterede, skal kolonne 3-virksomheder regelmæssigt og mindst hvert femte år, eller i øvrigt når der sker ajourføring af sikkerhedsrapporten, gennemgå og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdokumenterne.

Revideret: 18.07.2018