Nyttig information på risikoområdet

Risikomyndighederne er ind i mellem ude og fortælle om risikoområdet, og deltager i diskussioner om forskellige konkrete emner. Vi har derfor samlet en række Powerpoint præsentationer fra forskellige aktiviteter.

En del af materialet stammer fra den årlige temadag, som afholdes for risikomynighederne i august i samarbejde med Envina. Der er også forskellige kursusudbydere, der afholder kurser om risikoarbejdet, som henvender sig både til myndigheder og virksomheder, f.eks. på Ferskvandscentret. Virksomhedernes brancheforeninger afholder også informationsmøder, som risikomyndighederne deltager i.