Myndigheder

Risikomyndighederne varetager administrationen af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Forpligtelsen til at undersøge om en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen ligger hos virksomheden selv. Det betyder, at virksomheder, der håndterer farlige stoffer selv skal undersøge, f.eks. ved ændringer på virksomheden eller ved ny lovgivning, om de er eller bliver omfattet af risikobekendtgørelsen. Tilsvarende er det virksomhedens forpligtigelse at holde sig opdateret med ændringer i stoffer og blandingers klassificering.

Figuren viser afgørelsesprocessen for en risikovirksomhed, dog ikke processen for afgørelse af sårbarhedsvurdering (som kolonne 3-virksomheder efter risikobekendtgørelsens § 11 skal udarbejde). De grønne dele er virksomhedens opgaver, mens de blå er myndighedernes opgaver.

Revideret: 18.07.2018

Kontakt

Ole Kristensen, specialkonsulent, +45 21 55 73 23 / olekr@mst.dk

Risikobekendtgørelsen administreres i Miljøstyrelsen Erhverv af Miljøstyrelsen Erhvervs risikoteam: erhverv@mst.dk