Hvilke myndigheder har en rolle i risikosagsbehandlingen?

På denne side ses hvem der er risikomyndighederne.

Myndighederne for risikovirksomheder er miljømyndigheden (kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen afhængigt af listepunkt i godkendelsesbekendtgørelsen), Arbejdstilsynet, Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), og afhængigt af de farlige stoffer evt. også andre myndigheder (politiet eller Justitsministeriet efter lov om våben og eksplosivstoffer, Beredskabsstyrelsen efter beredskabsloven og Sikkerhedsstyrelsen efter lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler). Miljømyndigheden er den koordinerende myndighed.

Myndighederne har sammen lavet et udkast til anbefalingsbrev, hvis formål er at hjælpe den koordinerende miljømyndighed med en første forventningsafstemning med en risikovirksomhed.

Revideret: 18.07.2018