Proces for sagsbehandling af risikovirksomheder

Forpligtelsen til at undersøge om en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen ligger hos virksomheden selv. Det betyder, at virksomheder, der håndterer farlige stoffer selv skal undersøge, f.eks. ved ændringer på virksomheden eller ved ny lovgivning, om de er eller bliver omfattet af risikobekendtgørelsen.

En risikovirksomhed skal inden etablering eller væsentlig ændring indsende følgende til miljømyndigheden i henhold til risikobekendtgørelsen:

  • en anmeldelse,
  • et sikkerhedsdokument, hvis det drejer sig om en kolonne 2-virksomhed eller en sikkerhedsrapport, hvis det drejer sig om en kolonne 3-virksomhed,
  • en forebyggelsesplan både for kolonne 2-virksomhed og kolonne 3-virksomhed (evt. som en del af sikkerhedsdokumentet/-rapporten),
  • en intern beredskabsplan for kolonne 3-virksomhed,
  • oplysninger til brug for udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan for kolonne 3-virksomhed, samt
  • en sårbarhedsvurdering og en evt. sikringsplan for kolonne 3-virksomhed (medmindre virksomheden allerede er omfattet af reglerne om sikring af havnefaciliteter).

Materialet skal indsendes samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse.

En kolonne 2-virksomhed skal efter Arbejdstilsynets regler indsende en intern beredskabsplan til Arbejdstilsynet inden etablering eller væsentlig ændring. Kolonne 2-virksomheder kan (i overensstemmelse med eksisterende praksis) fremsende den interne beredskabsplan til miljømyndigheden sammen med det øvrige materiale.

Figuren viser afgørelsesprocessen for en risikovirksomhed, dog ikke processen for afgørelse af sårbarhedsvurdering. De gule dele er virksomhedens opgaver, mens de blå er myndighedernes opgaver.

Hent diagrammet