Love, regler og links

Love, regler og links

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25/4/2016

Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 370 af 19/4/2016

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder, nr. 371 af 21/4/2016

Miljøprojekt nr. 112/1989 fra Miljøstyrelsen om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept

Vejledning om godkendelse af risikovirksomheder i transportsektoren 2011

Arbejdsrapport nr. 4/2007 fra Miljøstyrelsen om afdækning af muligheder for etablering af standardværktøjer og/eller kriterier til vurdering af sundheds- og miljørisici i forbindelse med større uheld (gasudslip) på risikovirksomheder

Arbejdsrapport nr. 8/2008 fra Miljøstyrelsen om acceptkriterier i Danmark og EU

Den hollandske ”gule” bog: Committee for the Prevention of Disasters, Methods for the calculation of physical effects due to the releases of hazardous materials (liquids and gases) 'Yellow Book', CPR 14E, Sdu Uitgevers, The Hague, 1997

Den hollandske “lilla” bog: Committee for the Prevention of Disasters, Guidelines for quantitative risk assessment ("Purple Book"), CPR 18E, Sdu Uitgevers, The Hague, Netherlands, 1999

EU-Kommissionens portal for Sevesointeresserede med vejledningsmateriale mv (medlemskab af SEG kræver oprettelse som bruger)

EU's Major Accident Hazard Bureau’s (MAHB) hjemmeside med database over uheld mv. (Minerva)

Politiet

Den hollandske ”røde” bog: Committee for the Prevention of Disasters, Methods for determining and processing probabilities 'Red Book', CPR 12E, Sdu Uitgevers, The Hague, 1997

Den hollandske ”grønne” bog: Committee for the Prevention of Disasters, Methods for the determination of possible damage 'Green Book', CPR 16E, Sdu Uitgevers, Voorburg, 1989

Inspection checklists (Chemical Hazards Risk Management in Industrial Parks and Domino Effects Establishments)

EU FAQ

Miljøprojekt nr. 1856, 2016: Digitalt værktøj til oversættelse af FN’s transportklassifikation er til relevante kategorier i risikobekendtgørelsen

Værktøj på DMA: Risiko & UN Koder

Nyttig information på risikoområdet

Her kan du hente powerpoint præsentationer og pdf dokumenter på risikoområdet.