Borger

Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. En virksomhed kaldes en risikovirksomhed, hvis den opbevarer farlige stoffer over en vis mængde (over tærskelmængderne i risikobekendtgørelsen). Tærskelmængderne er forskellige afhængig af hvilke stoffer, det drejer sig om.

Risikobekendtgørelsen beskriver hvordan forskellige stoffer skal lægges sammen, så der vurderes på den samlede risiko, og hvilke krav, der gælder for risikovirksomheden.

Risikobekendtgørelsen beskriver også, at når man vurderer, hvilke ulykker der kan ske, så skal man tage hensyn til hvilke andre virksomheder, der ligger i nærheden af risikovirksomheden, og at lokalplanerne skal tage hensyn til at risikovirksomheden ligger, hvor den gør.

Et andet meget vigtigt element i risikobekendtgørelsen handler om at sikre, at en række oplysninger om risikovirksomheden er offentligt tilgængelige på nettet.

Læs mere om hvilke oplysninger, der skal være offentligt tilgængelige

Ønsker du aktuelle oplysninger om konkrete risikovirksomheder?

De offentligt tilgængelige oplysninger om risikovirksomheder i Danmark kan i fremtiden findes på Digital Miljø Administration. Miljømyndigheden offentliggør oplysninger omkring risikovirksomhederne og deres aktiviteter på internettet. Endvidere kan man på politiets hjemmeside finde oplysninger om eksterne beredskabsplaner for konkrete virksomheder samt information om, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af større uheld. Find ’oplysninger om risikovirksomheder’ på den stedlige politikreds' forside eller under fanen ’om politikredsen’.

Nedenfor kan du se en liste over virksomheder, som var omfattet af risikobekendtgørelsen ved udgangen af 2019. Listen er udarbejdet i forbindelse med Miljøstyrelsens indberetning til EU-Kommissionen for perioden 2015-2019. Listen omfatter også virksomheder, som i Danmark betragtes som risikovirksomheder, selv om de ikke er omfattet af Seveso-direktivet.

Oversigt over danske risikovirksomheder ved udgangen af 2019

Kontakt

Ole Kristensen, specialkonsulent, +45 21 55 73 23 / olekr@mst.dk

Risikobekendtgørelsen administreres i Miljøstyrelsen Erhverv af Miljøstyrelsen Erhvervs risikoteam: erhverv@mst.dk