Rummelighed i godkendelsen

Der kan være behov for, at beskrivelsen i sikkerhedsdokumentet/sikkerhedsrapporten indeholder en vis rummelighed i forhold til opgjorte mængder af farlige stoffer.

På lagre kan der ek­sem­pel­vis være tale om en mangfoldighed af forskellige stoffer og produkter, som ofte udskiftes, mens der ved pro­cesser eksempelvis kan være tale om hyppige skift af hjælpestoffer. 

Rummelighed kan udmøntes ved at indgå i sikkerhedsdokumentet/sikkerhedsrapporten, således at virksomheden ved identifikation og analyse af uheldsrisici tager højde for flere mulige stoffer/stofkombinationer eller mængder, som der kan være behov for indenfor en kort årrække. Ulempen kan dog være, at man skal være forudseende og meget omhyggelig med at få beskrevet worst-case scenarier, så det afspejler den ønskede rummelighed.

Fordelen er, at behovet for ansøgning om ændringer reduceres.

Revideret: 18.07.2018