Tilsyn

Myndighederne foretager i fællesskab tilsyn efter § 20 i risikobekendtgørelsen, dog fører Politiet særskilt tilsyn efter § 11, stk. 8 på kolonne 3-virksomheder.

Revideret: 19.07.2018

Kontakt

Ole Kristensen, specialkonsulent, +45 21 55 73 23 / olekr@mst.dk

Risikobekendtgørelsen administreres i Miljøstyrelsen Erhverv af Miljøstyrelsen Erhvervs risikoteam: erhverv@mst.dk